Hur går en massage till?

Att låta hunden få massage har många fördelar. Kanske kommer du för att din hund har besvär eller du vill ge din hund en förebyggande behandling.

Massage upplevs av de flesta hundar som något behagligt då behandlingen av musklerna sker från ytan och in - successivt och försiktigt. Massagen frigör också ett lugn och ro hormon, Oxytosin, vilket ger hunden en behaglig känsla. Och kom ihåg, massagen sker alltid på din hunds villkor!

Under ditt första besök med din hund sätter vi oss ned och du får berätta om din hund. Hur du upplever att den mår, eventuella besvär du iakttagit, ev. sjukdomshistoria, osv.

För att ge din hund och dig den bästa ingången till massage tar vi det långsamt. Därför kommer de första besöken kräva lite extra tid. Att du är med vid behandlingen ser jag som en viktig del då du kan se hur din hund reagerar och du får en bättre förståelse för vad som händer vid en massage.

Att din hund får vänja sig vid och bestämma takten av massagen är A och O i behandlingen. Massagen sker på hundens villkor, att hunden kan gå iväg under behandlingen är viktigt - det är din hunds sätt att tala om något för mig som massör. Din hunds leder och muskler och din hunds reaktioner är viktiga indikationer på hur den mår.

Jag är ansvarsförsäkrad, medlem i Svenska Hundmassörers Yrkesförbund och innehar F-skattsedel.

Varmt välkommen!